BLUEPOOL SOCIAL RESPONSIBILITY

Po práci u klientů se realizujeme jinak

Máme sny, přání a hlavně hodnoty, které mezi sebou sdílíme a navzájem se posouváme. Jednou z našich hodnot, které v BluePoolu vyznáváme, je pomoc tam, kde je to třeba. A tak společně už nějakou dobu pomáháme. Věříme, že jdeme správným směrem. Když můžeme, děláme dobro. Přispíváme na zvířata, lidi i nové technologie. Učíme se být zodpovědnější k přírodě i sami k sobě. Navzájem se inspirujeme, jak pečovat o své tělo, mysl i jak překonávat své limity. Každý z nás má možnost ovlivnit, jak měníme svět kolem sebe.

kralici_a_hlodavci_v_nouzi

Myslíme i na další zvířata a podporujeme Azyl pro opuštěné psy. Jedná se o přechodný domov, kde se psům dostane kvalitní stravy, vycházek do krásného okolí, socializace, výcviku i zdravotní péče.

motylekLogo

Podíleli jsme se i na akci Motýlek pro život, kde se shromažďovaly potřebné prostředky na baterie do umělého srdce, které potřebují pacienti s vážným onemocněním srdce.

Minimálně jednou ročně pořádáme společnou akci a pomůžeme fungování organizací, které podporují znevýhodněné občany (lidé bez domova nebo nevidomí).